ФХ «ОРБИТА»

предлагает сорта сельскохозяйственных культур:

Культура

Сорт Репродукція

Оригінатор

Озима пшениця

Ледя

Еліта

Інститут зрошуваного землеробства

Перша

Овідій

Еліта

Перша

Богдана

Перша

Інститут фізіології рослин

Подолянка

Перша

Даринка Київська

Перша

Іришка

Перша

Краснодарський інститут НДІСГ

ім. П. П. Лук’яненка

Стан

Перша

Вершина

Перша

Гром

Перша

Пам’ять

Перша

Краснодарська 99

Перша
Юка

Перша

Станична

Перша

Всеросійський НДІ зернових культур ім. І. Г. Калиненка

Озимий горох

Ендуро

Перша

«Selgen, a.s.» Чехія

Балтрап

Перша

«Selgen, a.s.» Чехія

Озимий ячмінь

Луран

Еліта

Фірма «Осєва Ексімпо Прага»

Перша

Мастер Зернограда

Перша

Всеросійський НДІ зернових культур ім. І. Г. Калиненка

Дев’ятий вал

Еліта

Одеський інститут АПВ

Перша

Меридіан

Перша

Компанія КВС-Україна

Снігова Королева

Еліта

Одеський інститут АПВ

Озимий ріпак

Мінотавр

Перша

Німеччина

Вуду

Перша

Фінікс КЛ

F2

Компанія DSV

Фенцер

F2

BASF


Коротка характеристика сортів,
які пропонує у 2020 році
фермерське господарство «Орбіта»

Озима пшениця ЛЕДЯ

Оригінатор:Інститут зрошуваного землеробства НААН.
Апробаційні ознаки: Різновидність – lutescens. Висота рослини 85-110 см. Безостий колос 11-13 см білий, крупний, циліндричної форми. Колоскова луска: форма яйцеподібна; зубець прямий, короткий; плече нижньої колоскової луски – скошене, кіль – чітко виражений. Зернівка: форма – овальна, колір – червоний, забарвлення фенолом темне.
Господарські та біологічні характеристики. Сорт високорослий, інтенсивного типу для універсального використання на зрошуваних і неполивних землях. Посухостійкість і стійкість до вилягання високі. Ураженість хворобами (в %): борошнистою росою – 8,5, бурою іржею – 11,5, кореневими гнилями – 2,8, септоріозом – 12,5, фузаріозом – 0,0, сажковими – 0,0. Має виняткову стійкість до поширених хвороб і рас патогенів (8-9 балів), виражені адаптивні властивості для поширення у зоні Степу.
Урожайність. Урожайний потенціал 11,0 т/га, без поливів – 6,5 т/га. У державному сортовипробуванні у 2015 році показав максимальну урожайність у зоні Полісся по Андрушівській Дерсортостанції 9,44 т/га, у зоні Лісостепу по Маньківській Держсортостанції 8,97 т/га, у зоні Степу по Кіровоградській Держсортостанції 8,89 т/га.
Якість зерна. Маса 1000 зерен 40-53 г, натура 803 г/л, склоподібність 98,0%, вміст білка у зерні – 14,0%, клейковини у борошні – 36,9%, об’єм хліба із 100 г борошна – 650 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 4,5-4,9 балів. Сильна пшениця.
Агротехнічні вимоги. Сорт добре реагує на елементи інтенсивної технології та зрошення. Строки сівби та норми висіву насіння загальноприйняті для зони вирощування. У південному регіоні України третя декада вересня – до 5 жовтня. Норма висіву за оптимального строку сівби на полях без поливу 4,5-5,0 млн/га, на зрошуваних – 4,0-4,5 млн/га.
Запропоновані зони для вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся України.
Особливості сорту. Сорт Ледя вирізняється підвищеною стійкістю до хвороб, високою зимостійкістю серед сортів степової екологічної групи.

Озима пшениця ОВІДІЙ

Оригінатор: Інститут зрошуваного землеробства НААН
Метод створення. Індивідуальний добір із гібридної комбінації ХК1/Херсонська 91-708 кращої лінії.
Апробаційні ознаки: різновид lutescens, колос білий, безостий, середньої величини (9-10 см), пірамідальний, середньощільний, колоскова луска овально-ланцетна, плече її скошене, середньої ширини. Зубець прямий, короткий. Кіль середньовиявлений. Зернівка червона, яйцеподібна, крупна.
Господарські та біологічні характеристики. Сорт інтенсивного типу для неполивного і зрошуваного землеробства, універсального використання на різних агрофонах. Урожайний потенціал – 9,5-10,0 т/га. У державному сортовипробуванні показав максимальну урожайність у середньому по зоні Степу відповідно 7,47 т/га, Лісостепу – 7,79 т/га, Полісся – 6,31 т/га (у тому числі на ДСС: Вільнянській – 9,18 т/га, Миргородській – 9,85 т/га).
Середньоранній: вегетаційний період 280-285 днів.
Середньорослий: висота рослин 100-105 см. Стійкий до вилягання (8-9 балів), осипання та проростання зерна у колосі.
Морозостійкість – вище середньої. Посухостійкість і термостійкість високі.
Стійкий до борошнистої роси, бурої іржі, слабо уражується септоріозом, фузаріозом, не уражується летючою і твердою сажками.
Якість зерна – відповідає вимогам до сильних і цінних пшениць: маса 1000 насінин 41,3-50,2 г, вміст білка у зерні 13,2-15,2%, клейковини – 31,5-45,7% (І і ІІ групи), сила борошна – 290-305 о. а., об’єм хліба із 100 г борошна – 650-750 мл, загальна оцінка хліба – 4,8-5,0 балів; склоподібність 94-97%.
Агротехнічні вимоги: сорт доцільно висівати по кращих попередниках. Добре реагує на підвищення агрофону та зрошення. Строки сівби та норми висіву – загальноприйняті для зони. На Півдні України сівба у третій декаді вересня до 5-6 жовтня нормою по пару 4,5 млн/га, на зрошуваних полях – 4,0-4,5 млн/га.
Особливості сорту. Один із найбільш зимостійких сортів України. За дуже несприятливих умов перезимовує на 92-95% (рослини втримують 85 діб під льодом). Формує крупне вирівняне зерно.
Сорт занесений у Державний реєстр сортів рослин України з 2009 р. для Степу (зрошувані і неполивні землі), Лісостепу і Полісся.

Озима пшениця БОГДАНА

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. В. Н. Ремесла.
Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2006.
Виведений індивідуальним добором мутантних рослин, отриманих у результаті впливу водного розчину НЕС 0,001% на насіння сорту Донецька 48. Різновид Lutescens.
Тип розвитку – озимий. Кущ – напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапороносець листок має помірний восковий наліт на піхві і слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабко-виконана з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенностью опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом’яно–жовтого кольору, пірамідальної форми, довгий та нещільний з помірним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овальної форми, плече пряме та середньої ширини, зубець прямий і дуже короткий, опушеність внутрішньої поверхні – слабке, зовнішньої – слабке. Зернівка червоного кольору, середня за довжиною та шириною, крупна. Язичок – середньої довжини, кіль на нижній квітковій лусці – наявний, вушка – гострі по формі.
Рослини заввишки 98-104 див. Зимостійкість сорту в умовах проморожування – вище за середню, в польових умовах за роки випробування становила 8,5–8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7–9,0 бала. Стійкість до осипання 8,3–8,9 бала. Стійкість до посухи 8,4–8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Сорт інтенсивного типу.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу – 68,7 ц/га, в зоні Лісостепу – 73,4 ц/га, в зоні Полісся – 60,6 ц/га, гарантована прибавка 10,8–15,4 ц/га Маса 1000 зерен – 44,6–48,8 р.
Середньостиглий, вегетаційний період становив від 287 до 300 діб. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,4 % білка, клейковини 31,7 %, ІДК – 65 в. п., сила борошна – 313-368 е. а., об’єм хліба з 100 г борошна – 1050-1220 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 8,0–8,5 бала. Сильна пшениця.
Рекомендований для вирощування в зонах: Степ, Лісостеп, Полісся.

Озима пшениця ПОДОЛЯНКА

Оригінатор: Оригінатор — інститут фізіології рослин і генетики УААН, Мироновский інститут пшениці ім. В. М. Ремесла УААН
Апробаційні ознаки: Різновид лютесценс. Сорт характеризується високим кущінням, стебло середньої товщини і міцності, пустотіле, листя зелене, проміжної величини, без опушення і воскового нальоту, Колос білий, конусоподібний, середньої довжини і щільності. Колосова луска овальна, нервація добре виражена. Зубець колосової луски короткий, тупий. Плече пряме, широке, Кіль тупий, сильно виражений. Зернівка червона, велика, яйцеподібна, боріздка неглибока, чубок середнього розміру, опушений. Маса 1000 зерен 43,8-45,7г. Віднесений до сильних пшениць.
Біологічні особливості: Сорт пройшов державне випробування і занесений до реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні з 2003 року. Зона районування — Степ, Лісостеп і Полісся України. Господарська і біологічна характеристики. Сорт середньоранній. Вегетаційний період 273-284 дні. Стійкий до полягання 7,5-8,6 бали. Морозостійкість перевищує середню, засухостійкість 8,2-8,5 бали. Середня стійкість до поранення борошнистою росою, бурою іржею і фузаріозом. Урожайність на високому агрофоні досягає 48,3-59,8 цга. Якість зерна. Борошномельні й хлібопекарські властивості гарні: вміст білку 14,3-16,3%; вміст сирої клейковини 31,0-35,8%; сила борошна 396-480 о.а.; об’єм хліба з 100 г борошна 1120-1210 мл; загальна оцінка 8,0-8,5 бали
Урожайність і якість: Сорт необхідно вирощувати за інтенсивною технологією з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив. На високих фонах мінерального живлення для запобігання виляганню, необхідно вносити ретарданти. Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу фалькон чи фолікур. З метою отримання високоякісного зерна потрібно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом N10-15 у фазі колосіння-молочна стиглість. Норма висіву насіння – 4,5–5,5 млн схожих зерен на 1 га залежно від зони волого- забезпечення.
Озима пшениця ДАРИНКА КИЇВСЬКА

Оригінатор – Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Сорт м’якої безостої озимої пшениці (різновидність лютесценс), зареєстрований в Реєстрі сортів України в 2016 році.
Сорт інтенсивного типу, відноситься до високоврожайних і сильних пшениць. Високорослий сорт, висота рослин 101-105см.
Середньоранній сорт, вегетаційний період 268-278 днів. Маса 1000 зернин 42,7-49,4 г. Норма висіву насіння 5,5-6,0 млн. схожих насінин/га, в залежності від зони вирощування і вологозабезпечення.
Забезпечує одержання високих і стабільних врожаїв на високих фонах мінерального живлення. При інтенсивній технології вирощування потребує внесення ретардантів.
Потенційна врожайність сорту понад 100 ц/га. Середня врожайність в господарстві становить 89,8 ц/га.
Сорт характеризується високою зимостійкістю та посухостійкістю. Середньостійкий до вилягання, стійкий до осипання зерна в колосі. Має дуже високу толерантність до фузаріозу колоса, бурої листкової іржі та борошнистої роси.
Борошномельні та хлібопекарські показники сорту відмінні: сила борошна становить 267-312 W,о.а., об´єм хліба – 980-1000 мл. Зерно містить 13,2-14,0% білка, 26,4-28,9% клейковини.
Рекомендовані зони вирощування: Полісся, Лісостепова та Степова зони України.

Озима пшениця ІРИШКА

Новий скоростиглий сорт озимої пшениці. Сорт створений в Краснодарському НДІСГ ім. П.П. Лук’яненка методом масового(в F2), індивідуального (в F3,F6,F8) відбору з гібридної комбінації, отриманої від схрещування лінії мутаційного походження з сортами Обрій і Скіфянка.
Автори: Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузирная, Н.П. Фоменко, Ю.М. Пучков та ін.
Загальна характеристика. Відноситься до групи напівкарликових сортів, на 4-5 см нижче сорту Батько. Високостійка до вилягання не осипається. Скоростиглий, колоситься і дозріває разом із сортом Батько. Різновидність lutescens. Зернівка яйцевидної форми, крупна, червона.
В середньому урожайність за 5 років по попереднику ріпак, склала 101,1 ц/га. Найвища урожайність була досягнута в 2005 році 113,9 ц/га. Сорт характеризується високою якістю зерна, відповідною сильним пшеницям. Вміст білку складає 14,4-15,2%, клейковини 26,5-28,8% першої групи якості.
На фоні штучного зараження вирізняється високою стійкістю до бурої і стеблової іржі. Середньо стійкий до жовтої іржі. Середньосприйнятливий до септоріозу, борошнистої роси і твердої сажки. До фузаріозу колосу – сприйнятливий. Морозостійкість і засухостійкість сорту вище середнього.
Сіють сорт в кінці оптимальних строків для зони вирощування. Норма висіву 5 млн. схожих насінин на 1 га.
Сорт внесений до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні з 2011 року.
Озима пшениця СТАН

Сорт Стан був розроблений в Краснодарському науково-дослідному інституті ім. П. П. Лук’яненко. В процесі його створення селекціонери інституту використовували прийоми перетину бразильських сортів пшениці з вітчизняним сортом Юна. Крім того, був застосований метод багаторазового індивідуального добору.
Даний сорт є одним з наймолодших, використовуваних для посівних на території РФ. Тільки в 2015 році озима пшениця Стан був внесена до Державного реєстру селекційних досягнень і запатентована.
Сорт рекомендований для вирощування в Північнокавказькому і Ніжневолжском регіонах на середньому і високому агрофоні. Стандартна норма висіву — 5 млн насіння на 1 га.

Особливості:
Середньорослі. Сорт відноситься до ряду короткостебельних. Середня висота рослини — 95 см. Це пояснює високу стійкість до вилягання.
Ранньостиглість. Пшениця дозріває на 1,5-2 тижні раніше термінів дозрівання твердосортних сортів озимої пшениці в регіоні.
Апробаційні ознаки. Пшениця відноситься до групи Лютесценц. Кущ має проміжну форму. Колосок довгою 9-10 см має середню щільність. На кінці колоса зосереджені отсевідние відростки довгою 4-5 мм. Восковий наліт і опушность не характерні. Зерно яйцевидної форми, кіль майже мовчазний.
Урожайність. Сорт Стан відрізняється високою і рівномірною врожайністю. Середні показники — 101,8 ц зерна на рік у розрахунку на 1 га. Крім того, сорт добре себе проявляє на посівних по таких попередниках, як кукурудза і озимі та ярі зернові культури.
Борошномельні та хлібопекарські якості. За якістю зерна пшениця Стан відноситься до розряду «сильних». Відрізняється високим рівнем стекловидности. Натура зерна становить 770 г / л, відсоток білка в зерні — 12,2%, скловидність — 68%.
Стійкість до кліматичних умов. Має високу жаростійкістю і посухостійкістю. Що стосується сприйняття сильних морозів, то сорт погано переносить низькі температурні показники.
Стійкість до хвороб. Польові дослідження показали, що дана озима пшениця стійка перед такими захворюваннями зернових, як курна сажка, борошниста роса, стеблова, жовта і бура іржа. Сорт має імунітет на тверду головешку і септоріоз. Разом з тим, пшениця Стан вкрай сприйнятлива до фузаріозу колоса.

Озима пшениця ВЕРШИНА

Включений у Держреєстр селекційних досягнень Росії з 2011 року. Захищений патентом РФ.
Автори. В. Я. Ковтуненко, К. Ф. Дудка, В. Б. Тимофєєв, Л. А. Беспалова, І. Н.Кудряшов, В. А. Филобок, В. О. Панченко, Р. А. Агаєв, Н.І.Лисак, Л. М. Мохова, М. І. Домченко.
Походження. Сорт Вершина отримано внутрішньовидової гібридизацією і дворазовим відбором; схрещування Княжна/Пам’ять.
Загальна характеристика: Середньорослий (91 – 105см), стійкий до вилягання. Сорт Вершина відноситься до групи середньостиглих сортів, виколошується на 1-2 дні пізніше стандартного сорту Пам’ять, на 2-5 днів раніше сорту Половчанка.
Апробаційні ознаки. Форма куща напівпрямостоячая-проміжна. Восковий наліт на колосі дуже слабкий, на верхньому міжвузлі слабкий — середній. Різновид lutescens. Колос циліндричний, середньої щільності, білий, середньої довжини. Остевидные відростки на кінці колоса дуже короткі. Опушення верхівкового сегмента осі колоса з опуклої сторони відсутнє або дуже слабке. Плече пряме, середньої ширини або широке. Зубець прямий, дуже короткий. Нижня колоскова луска на внутрішній стороні має дуже слабке опушення. Зерно овальне, світло-червоне, склоподібне, маса 1000 зерен 38-42 г, натура 770-787 г/л.
Потенційна врожайність 100 ц зерна з 1 га
Борошномельні та хлібопекарські якості. За технологічними і хлібопекарськими якостями відноситься до цінних пшениць, включений в Держреєстр «цінних» пшениць.
Стійкість до хвороб та кліматичних умов. Високостійкий до вірусних захворювань. На фоні штучного зараження стійкий до бурої та жовтої іржі. Средньосприйнятливий до септоріозу, борошнистої роси та фузаріозу колоса. Сприйнятливий до стеблової іржі. За ступенем ураження твердою сажкою відноситься до високо-сприйнятливих форм. Посухостійкість та жаростійкість високі, морозостійкість середня.
Зона обробітку. Допущений до використання в Північно-Кавказькому регіоні. Рекомендується висівати на середньому і низькому агрофоні за пропашним і колосовим попередниками. Допускається розміщувати сорт після кукурудзи на зерно.
Строки сівби. Оптимальні для зони. Допускаються пізні терміни.
Норми висіву. 5 млн. схожих насінин на 1 га.

Озима пшениця ГРОМ

Включений в Державний реєстр селекційних досягнень РФ з 2010 року. Захищений патентом РФ. Названий на честь Р. А. Романенко — президента Російської академії сільськогосподарських наук.
Автори. Л. А. Беспалова, О. Ю. Міхурово, Р. О. Давоян, А. В. Новіков, В. Р. Керімов, І. Н.Кудряшов, Н.П.Фоменко, Л. П. Филобок, В. А. Алфімов, Р. В. Букреєва, В. В. Бебякина, В. І. Ефременкова.
Походження. Сорт створений методом гібридизації і триразового відбору з гібридної комбінації, отриманої від схрещування высокоморозостойкої напівкарликової лінії 2919к3 і лінії Ц1171-95, створеної в лабораторії біотехнології.
Загальна характеристика. Напівкарликовий сорт, висота рослин 85-90 см, стійкий до вилягання та осипання. Середньостиглий.
Апробаційні ознаки. Форма куща полупрямостоячая –проміжна. Восковий наліт на верхньому міжвузлі та піхві прапорцевого листка сильний, на колосі дуже слабкий. Різновид lutescens. Колос пірамідальний, пухкий — середньої щільності, білий, середньої довжини. Остевидні відростки на кінці колоса короткі. Опушення верхівкового сегмента осі колоса з опуклої сторони відсутнє або дуже слабке. Плече піднесене, середньої ширини-широке. Зубець злегка вигнутий, короткий. Нижня колоскова луска на внутрішній стороні має дуже слабке опушення.
Урожайність. Сорт Грім характеризується дуже високою та стабільною врожайністю. Максимальна врожайність отримана в 2003 році – 110 ц / га. В середньому за шість років конкурсного сортовипробування його урожайність по ріпаку склала 103,0 ц з 1 га, по трьом попередникам за п’ять років випробування — 82,5 ц з 1 га
Борошномельні та хлібопекарські якості. За якістю зерна відповідає вимогам ГОСТу, що відносяться до «цінних» пшениць.
Стійкість до хвороб та кліматичних умов. Сорт Грім на фоні штучного зараження стійкий до борошнистої роси. Має польову стійкість до жовтої іржі. Средньосприйнятливий до бурої іржі. Сприйнятливий до стеблової іржі, септоріозу та фузаріозу колоса. Твердою сажкою уражується на рівні стандартного сорту. Морозостійкість підвищена, посухостійкість вище середнього рівня.
Зона обробітку. Допущений для обробітку в Центрально-Чорноземному, Північно-Кавказькому і Нижньоволзькому регіонах, на середньому і високому агрофонах. Рекомендується розміщувати по більшості попередників, за винятком колосових. Категорично заборонено розміщення після кукурудзи.
Терміни посіву. Оптимальні для зони, допускаються пізні строки сівби.
Норми висіву. 5 млн. схожих насінин на 1 га.

Озима пшениця Пам’ять

Оригінатор: Краснодарський НДІСГ ім. П. П. Лук’яненка.
Різновидність – lutescens.
Господарсько цінні ознаки:
· стабільно високоякісний сорт озимої м’якої пшениці. Короткостебельна середньостигла пшениця, висота рослин 95-100 см. Соломина міцна, сорт стійкий до вилягання. Форма куща прямостояча. Колос циліндричний, середньої довжини і щільності, в період повної стиглості білий. Наявні зубці, які на верхівці колосу довгі. У верхній частині колосу осте видні вирости 1,5-2,0 см. Зернівка середньої довжини, овально-видовжена;
· потенціал продуктивності високий понад 90ц/га. Сорт має генетично обумовлену стабільно високу якість зерна, що відповідає цінним пшеницям. Вміст білку 14%. Загальна хлібопекарська оцінка висока;
· сорт стійкий до летючої сажки, має польову стійкість до бурої і жовтої іржі, середню стійкість до стеблової іржі, септоріозу, борошнистої роси і фузаріозу колоса;
· придатний для вирощування по всіх попередниках. Сіють в оптимальні для зони строки, допускаються і більш пізні строки посіву. Норма висіву 5 млн. схожих насінин на 1 га.
Сорт внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 2008 року.

Озима пшениця КРАСНОДАРСЬКА 99

Оригінатор – Краснодарський НДІСГ ім. П. П. Лук’яненка разом з Північнокубанською дослідною станцією.
Різновидність – lutescens.
Господарсько цінні знаки:
• короткостебельний сорт, висота рослин біля 90 см. Середньостиглий. Колос циліндричний, середньої довжини, щільний. Остевидні вирости короткі. Плече колоскової луски пряме, ледь скошене, середньої ширини, зубець короткий, тупий. Зернівка крупна. Яйцевидної форми, боріздка мілка;
• на високому агрофоні один з незаперечних лідерів по врожайності. Щорічно якість зерна, як правило, не нижче 3-го класу. Відповідає цінній рідше сильній пшениці;
• дуже стійка до летючої сажки. Слабко вражається стебловою і жовтою іржею, борошнистою росою. У середній мірі бурою іржею, септоріозом. Помірно сприйнятлива до бурої іржі та фузаріозу колоса;
• сорт придатний для всіх попередників. Найдоцільніше відводити кращі – багаторічні трави, горох, пар. Сіють в оптимальні строки, допустимо сіяти в кінці оптимальних строків. Норма висіву 5 млн./га.
Сорт внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 2006 року.
Озима пшениця ЮКА

Включений в Державний реєстр селекційних досягнень РФ в 2012 році. Захищений патентом РФ.
Автори. Ф. А. Колесніков, Л. А. Беспалова, Н.М.Мартюк, Л. П. Филобок, Т. В. Грицай, Н.І.Лисак, І. Н.Кудряшов, О. Ф. Колеснікова, Р. В. Букреєва, Н.П.Фоменко, І. Б. Аблова, К. І. Шуровенкова.
Походження. Сорт створений методом чотириразового індивідуального відбору з гібридної популяції Половчанка/Руфа.
Загальна характеристика. Короткостебельний, висота соломини близько 100 см, стійкий до вилягання та осипання зерна. Середньопізній, дозріває на 3-4 дні пізніше стандартного сорту Пам’ять.
Апробаційні ознаки. Форма куща напівпрямостояча. Антоціанове забарвлення колеоптиле і вушок прапорцевого листка відсутня або дуже слабка. Восковий наліт на колосі і верхньому міжвузлі слабкий або дуже слабкий. Виконаність соломини слабка. Різновид lutescens. Колос циліндричний, середньої щільності, довгий. У верхній чверті колоса є короткі або дуже короткі остевидні відростки. Колір колоса білий. Опушення верхівкового сегмента осі колоса з опуклої сторони відсутнє або дуже слабке. Плече пряме, піднесений, ширина варіюється від середнього до широкого, зубець короткий, злегка зігнутий. Зубець нижньої квіткової луски в середньої третини колоса злегка зігнутий – помірно зігнутий. Зерно червоне, видовжене, середньої крупності, маса 1000 зерен 40-45 г, натура зерна 805-820 г/л.
Урожайність. Сорт Юка володіє високою і стабільною продуктивністю. У конкурсному сортовипробуванні інституту за 4-м попередникам в період 2007-2011 рр. середня врожайність його склала 88,0 ц зерна з 1 га, що більше в порівнянні зі стандартом Пам’ять на 7,0 ц. Надбавки за попередниками зайнятий пар, кукурудза на зерно, соняшник, озима пшениця дорівнювали 7,2; 8,8; 6,3 і 5,9 ц відповідно. Максимальна врожайність, отримана по зайнятому пару, – 111 ц зерна з 1 га
Стійкість до хвороб та кліматичних умов. На фоні штучного зараження стійкий до трьох видів іржі та борошнистої роси. Середньостійкий до фузаріозу колоса. Средньостійкий до септоріозу. Стійкість сорту до фузаріозу колоса отримала підтвердження при трирічному випробуванні його по попереднику кукурудза на зерно в Казьминском племзаводі і на Кочубеевском ГСУ Ставропольського краю, розташованих в зоні, насиченої посівами кукурудзи на зерно, і в якій погодні умови сприяють розвитку та поширенню патогена. Володіє високою зимостійкістю, посухостійкістю і жаростійкістю.
Зона вирощування і попередники. Допущений до використання в Північно-Кавказькому регіоні. Придатний для вирощування по всіх попередниках, як на високому, так і на середньому і навіть бідному агрофоні. Допускається розміщення сорту по попереднику кукурудза на зерно.
Терміни посіву. Середина і кінець оптимальних термінів для зони.
Норми висіву. 5 млн. схожих насінин на 1 га.

Озима пшениця СТАНИЧНА

Оригінатор: створено у ВНДІЗК ім. І. Г. Калиненка, м. Зерноград, Ростовська обл.
Різновидність — erytrospermum.
Господарсько цінні знаки:
· кущ проміжний, восковий наліт відсутній, лист не опушений. Колос веретиновидний, білий, середньої довжини, середньої щільності. Зерно овальне, червоне, середньої крупності, з мілкою боріздкою. Вага 1000 зерен 41,8-48,0 г;
· сорт відноситься до сортів ранніх строків дозрівання, виколошується і дозріває на 8-10 днів раніше більшості інших сортів. Має високий потенціал продуктивності – більше 90 ц/га;
· характеризується високою адаптивністю до природних, грунтово-кліматичних умов. Висока продуктивність сорту поєднується з високою стійкістю до основних збудників хвороб (бурої іржі, борошнистої роси, летючої сажки). Має високу стійкість до посухи на протязі весняно-літньої вегетації, про що свідчить незмінно виповнене, повноцінне зерно у всі роки вирощування. Відноситься до сортів ресурсо-зберігаючих технологій, не потребує застосування ретардантів;
· сорт призначений для посіву після удобрених непарових попередників і слабо інтенсивних парів;
· сіють в оптимальні строки, однак можна висівати і в пізні завдяки високій регенераційній здатності до утворення нових пагонів в ранньовесняний період. Норма висіву 5 млн. схожих насінин на 1 га.
Сорт внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 2005 року.

Озимий ячмінь КВС Меридіан

Рекомендована зона – полісся, лісостеп, степ.
Виробник – KWS.
Група стиглості – середньостиглий.
Висота рослини – 99 см. Маса 1000 насінин – 47г.
Норма висіву для оптимальних строків посіву для всіх зон — 350 схожих зерен/мᶾ.
Характеристика сорту:
— озимий шестирядний ячмінь;
— висока врожайність;
— рівномірне достигання зерна та соломи;
— висока натура;
— рівномірне достигання зерна та соломи;
— висока стійкість до рамоляріозу;
— толерантний до пізніх строків посіву;
— висока стійкість до вірусу жовтої мозаїки (BaYMV) Тур 1.
Стійкість до хвороби:
— борошниста роса – 8,8-9 балів;
— гельмінтоспоріоз – 8,1-8,6 балів;
— сажка – 9 балів;
— стійкість до вилягання – 8,9-9 балів;
— стійкість до осипання – 8,7-9 балів.
Урожайність:
— степ – 6 т/га;
— лісостеп – 7 т/га;
— полісся – 6 т/га.

Ячмінь озимий Снігова королева
Озимий-дворучка
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.
У Реєстрі сортів рослин України з 2014 року для всіх зон. На зерно.
Господарські та біологічні характеристики:
– високо інтенсивний, з потенційною врожайністю за роки сортовипробування у СГІ-НЦНС на рівні 9-10 т/га, надбавка до національного стандарту. Сорт Достойний, в умовах СГІ-НЦНС склала 5,4 %;
– зимостійкість, морозостійкість високі (7-8 балів), на рівні стандарту сорту Достойний;
– посухостійкість на рівні (6-7 балів);
–короткостебловий (90-95 см);
– стійкий для вилягання (8-9 балів);
– стійкість до борошнистої роси та смугастого гельмінтоспоріозу (7-8 балів);
– носій генетичної стійкості до сажкових захворювань;
– середньостиглий, достигає на 3-4 дні пізніше сорту Достойний.
Апробаційні ознаки: різновид pallidun. Колос шестирядний, середньої довжини (6-8 см), нещільний (11-12 члеників на4 см колосового стрижня), неламкий, прямокутної форми, з повільним переходом у верхній частині в ромбічну, солом’яно-жовтий. Ості довгі, жовті, слабо зазубрені, мало розлогі, тонкі, еластичні. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Квіткова луска зморшкувата, нервація виражена слабко, перехід в ость поступовий. Основна щетинка зерна повстяна. Кущ напіврозлогий. Лист не опушений, зелений, з слабким восковим нальотом під час кущіння. Висота рослини 90-95 см. Зерно середнього розміру, жовте, видовженої форми. Маса 1000 зерен44 г.
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння препаратами Юнта Квадро і Селест Топ обов’язкове для запобігання розвитку кореневих гнилей та інших листостеблових захворювань, внесення добрив обов’язкове.

Озимий ячмінь ЛУРАН

Власник – фірма „Осєва Ексімпо Прага”
Ячмінь озимий шестирядний кормовий.
Різновидність – паллідум.
Занесений до Державного Реєстру України в 2000р. Рекомендований для висівання у всіх зонах.
Господарсько цінні ознаки:
• урожайність висока, стабільна, під час Державних сортовипробувань становила 80 ц/га, маса 1000 зерен досягає 53 г;
• сорт інтенсивного типу. Має високу продуктивну кущистість;
• підвищена стійкість до хвороб.
Рекомендована агротехніка: особливих вимог до ґрунтових умов а також щодо додаткового догляду – не потребує. Норма висіву в Степу та Лісостепу – 3,5 млн/га схожих зерен. Є необхідною обробка фунгіцидом для укріплення стебла. Для зміцнення паростків можна перед посівом застосувати добавки, що зумовлюють скорочення стебла.

Озимий ячмінь МАСТЕР ЗЕРНОГРАДА

Один з найстабільніших сортів ячменю альтернативного типу розвитку в різних грунтово-кліматичних умовах України. Сорт створений у Всеросійському НДІ зернових культур ім. І. Г. Калиненка.
Автори: А. А. Сокол, С. Г. Філіппов, Л. П. Приходькова та ін.
Загальна характеристика: Різновидність palidum. Тип розвитку альтернативний (двохручка).
Колос шестирядний, циліндричний, рихлий, солом’яно-жовтого кольору довжиною 5-6 см, остюки тонкі, еластичні, зазублені та по довжині рівні колосу. Зернівка крупна, видовженої форми. Опушення основної щетинки коротке. Соломина міцна. Сорт стійкий до вилягання, висота рослини 85-91 см.
Ранньостиглий сорт з коротким періодом яровизації. Формує повноцінне зерно також при ранньовесняному посіві. Врожайність близько 9 т/га. При весняному посіві не поступається кращим сортам ячменю.
Сорт характеризується високою морозо- та посухостійкістю. Високотехнологічний при вирощуванні. В польових умовах стійкий до карликової іржі, мучнистої роси та сажкових захворювань.
Посухостійкість дуже висока. Внесений до переліку сортів рослин, перспективних для поширення в Україні на 2008 рік.

Озимий ячмінь (дворучка) ДЕВ’ЯТИЙ ВАЛ

Рекомендований для всіх зон. На зерно. Виведений від схрещування 96-82-119 х Зимовий. Батьківська форма 96-82-119 створена на основі унікального ярого сорту Вакула. Від сорту Вакула передано велике зерно – 47,1-49,4 г, здатність до підвищеного кущіння і здатність давати високі врожаї в умовах недостатньої вологозабезпеченості. Тип розвитку дворучка; зимо- морозостійкість висока (7-8 балів), на рівні стандарту сорту Достойний;
високо інтенсивний, з потенційною врожайністю за роки вивчення 9,0-10,5 т/га, з прибавками до національного стандарту 0,7-1,7 т/га.
У виробничому сортовипробуванні Волинської області при врожаї 7,2 т/га перевершив всі поширені сорти від 2,0 т/га і вище; посухостійкість 8-9 балів; висота рослин 115-125 см; стійкий до вилягання (8-9 балів); стійкість до борошнистої роси та смугастого гельмінтоспоріозу 7-8 балів; стійкість до сажкових захворювань генетично обумовлена; середньостиглий, достигає на 2-3 дні пізніше сорту Достойний.
Різновид паллідум. Колос шестирядний, довгий (9-11см), нещільний (11-12 члеників на 4 см колосового стрижня) неламкий, прямокутної форми, з повільним переходом у верхній частині в ромбічну солом’яно-жовтий. Ості довгі, з інтенсивним антоціановим забарвленням, слабо зазубрені, мало розлогі, тонкі еластичні. Колоскова луска тонка, вузька без опушення. Квіткова луска зморшкувата, нервація мало виражена, нерви слабко зазубрені, перехід в ость поступовий. Основна щетинка зерна повстяна. Кущ напіврозлогий. Лист не опушений, зелений, з слабким восковим нальотом під час кущіння. Зерно крупне, жовте, видовженої форми. Звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння та внесення добрив обов’язкове.

Озимий сорт гороха «Ендуро»
Орігінатор — «Селга, а.с.», Чехія.
Вид культури – горох озимий, прямостоячий. Насіння — кругле, жовтого кольору. Рослина — середньо-високого типу. Висока стійкість вилягання.
Період дозрівання озимого гороху Ендуро – ультра ранньостиглий.
Висота стебла – 76 cм. Врожайність -40 — 45 ц/га. Потенційна врожайність – 60 ц /га.
Маса 1000 насінин – 190-200 г. Норма висіву озимого гороху Ендуро – 1,0 млн. схожих насінин /га. Вміст білка – 22,7 – 24,2%. Вологість-14%. Глибина посіву — 5-6 см.
Відмінна попередня культура для зернових.
Зони вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ.
Переваги озимого гороху сорту «Ендуро»:
Сорт отримує ранню вологу, в результаті — вища врожайність! Висока зимостійкість, до 16 °C. Ранні терміни дозрівання. Постачає до 140 кг додаткового азоту /га
Кращий врожай завдяки зимовому запасу вологи.
Триваліший період вегетації дозволяє накопичувати більшу кількість доступного азоту в грунті для наступних культур.
Сорт гороху «Ендуро» встигає розвинутися до настання засухи, рослина добре відцвітає й формує по 10-12 стручків.
Збір врожаю на 10 днів раніше, звичайних горохів.

Горох ГАМБІТ

Оригінатор – Селген а.с., Чехія. Високо – урожайний, середньостиглий сорт жовтозерного гороху. Потенційна врожайність становить до 60 ц/га, при досить великій зернівці, маса 1000 зерен становить 283 грами. Сорт інтенсивного, прямостоячого типу, стійкий до вилягання не дивлячись на те що його висота становить 104 см і він є найвищим в лінійці горохів фірми «Селген а.с». Досить стійкий до осипання. Придатний до прямого комбайнування. Сорт відноситься до найбільш стійких сортів проти комплексу кореневих та стеблових хвороб. Стійкість до переноспорозу дуже висока. Гербіцидний та інсектицидний захист сорту традиційний для даної культури. Сорт не вибагливий до попередника, може висіватись після зернових та кукурудзи. Посів краще проводити в ранні строки, агротехніка вирощування оптимальна для кожної зони вирощування. Норма висіву 1,2 – 1,5 млн схожих насінин на гектар. Збір врожаю краще проводити за вологості зерна 17-18% (для меншого пошкодження зерна). Сорт призначений для продовольчого та кормового використання.

Цена договорная.

Дополнительная информация по телефонам: раб. — 067511 24 26

Агроном — Биднына Олег Владимирович — 067 510 66 86,

e-mail — orbitafg@gmail.com

Местонахождение склада Николаевская обл., Пгт Березнеговатое, ул. Кузьменко, 152

ДОВКІЛЛЯ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

МИ ДБАЄМО ПРО ПРИРОДУ

Water resources

Improved understanding of the groundwater aquifers is being achieved through comprehensive water quality monitoring across all properties.

"Читать дальше"

Pest management

We offer pest control services. We specialize in treatments that will eliminate any and all unwanted pests in the area.

"Читать дальше"

Meet our team

[cherry_team limit=»4″ order=»desc» size=»medium» excerpt_length=»28″ col_xs=»12″ col_sm=»6″ col_md=»6″ col_lg=»3″ template=»team_1.tmpl»]